Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Chạy PHP trên Java (JVM) thông qua Scripting Java

Dự án Quercus giúp chúng ta dễ dàng chạy php trên môi trường java .

Để chạy Quercus  bạn có thể download trực tiếp file resin.jar trên trang chủ http://quercus.caucho.com/

Tuy nhiên ở đây tôi cung cấp 3 file độc lập (nhẹ hơn so với resin.jar)


http://commondatastorage.googleapis.com/static.i-php.net/lib.zip


Có nhiều cách để chạy php trong java , nhưng ở đây tôi sẽ sử dụng  Scripting Java để chạy .

 Scripting Java là interface có thể chạy  bất kỳ ngôn ngữ scripting nào , miễn là có thư viện thông dịch hay biên dịch

DemoQuercusScriptEngineFactory factory = new QuercusScriptEngineFactory();
ScriptEngine engine = factory.getScriptEngine();
engine.put("abc", "def");
ScriptContext context = engine.getContext();

try {
engine.eval("<h1>hello   <?=$abc?>  </h1>");
} catch (Exception e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
}