Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2011

HTTPs có dấu cả request path không?

Chào các bác,

Em có một liên kết như sau: https://domain.com/private/75415d70-79e3-11e0-819a-0800200c9a66

Em muốn hỏi là request này có mã hóa cái đoạn /private/75415d70-79e3-11e0-819a-0800200c9a66 trước khi chuyển đi không?

Sau mấy ngày tìm hiểu hỏi han khắp nơi. Em nhận được câu trả lời là có.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét