Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011

Cài đặt opencv trên ubuntu

Cài đặt opencv trên ubuntu thật sự rất đơn giản .
Các bước :

1.sudo apt-get install build-essential

Thường thì build-essential đã được cài .
2.sudo apt-get install libavformat-dev
Cũng có thể đã được cài
3.sudo apt-get install ffmpeg
Cũng không cần thiết lắm nhưng nên cài
4.sudo apt-get install libcv2.1 libcvaux2.1 libhighgui2.1 python-opencv opencv-doc libcv-dev libcvaux-dev libhighgui-dev

Lib cho python cài hay không cũng được

Sau khi cài đặt thành công . Bạn có thể mày mò example .
Tốt nhất là copy example về home (~) cho tiện
cd ~
cp -r /usr/share/doc/opencv-doc/examples .
cd c
cd c
./build_all.sh
Để build hết các example
Chạy thử :
./morphology

Bạn có thể học bàng cách giải nén các example khác trong thu mục này . Edit code , thay file ảnh , rồi build lại ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét