Thứ Tư, 30 tháng 3, 2011

Solrphpclient,khởi tạo và lấy dữ liệu từ solr

Ở bài trước mình đã hướng dẫn cách cài đặt apache-tomcat và apache-solr,các bạn có thể xem tại đây : http://i-php.net/2011/03/h%c6%b0%e1%bb%9bng-d%e1%ba%abn-cai-d%e1%ba%b7t-va-c%e1%ba%a5u-hinh-apache-solr/.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét