Thứ Hai, 18 tháng 10, 2010

Change height cell in tableViewCell in iphone by objective C

Viết hai hàm này vào lớp có tableViewCell

- (CGFloat)heightForTweetCellWithString:(NSString *)text {
//change size
return MAX(85, 80);
}

- (CGFloat)tableView:(UITableView *)tableView heightForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath {

return [self heightForTweetCellWithString:@"change Height"];

}

3 nhận xét:

  1. Trong cai' title của bài viết rồi mà. 2 function này để thay đổi kích thước chiều cao của cell ^^

    Trả lờiXóa
  2. hình như có method hay property của tableViewCell thực hiện chức năng này rồi, với cả cái hàm như trên thì fix cứng quá :)

    Trả lờiXóa