Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2010

Ứng dụng GDI+ trong Asp.net

GDI+ là bộ thư viện của .Net framework wap lại thư viện GDI của M$ trên nền windows . Dùng GDI+ chúng ta sẽ có một thư viện mạnh mẽ cho việc xử lý ảnh và đặc biệt GDI+ rất dễ dàng kết hợp với Asp.net để xây dựng các ứng dụng như :
watermaking , dyanamic css sprite , captcha hay các ứng dụng tương tác bằng ajax .

Trong loạt bài viết này mình sẽ trình bày cách sử dụng GDI+ vào một số các mục đích trên .
Trong bài viết này mình chỉ giới thiệu và giúp các bạn làm quen với GDI+ .

Đầu tiên hãy làm một ví dụ nhỏ để làm quen với GDI+ trong môi trường winform .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét