Thứ Bảy, 12 tháng 6, 2010

Bạn đang sử dụng một khuôn khổ PHP cho dự án tiếp theo của bạn? Nếu vậy, bài viết này cho bạn. Tôi đã thu hẹp lựa chọn của tôi để CakePHP và Zend Framework và có văn bản kết luận của tôi ở đây.

Bốn hoặc năm năm trước, tôi bắt đầu nghiên cứu mô hình ứng dụng PHP. Vào lúc đó, các pickings rất mỏng, đặc biệt là khi so với những người có sẵn cho các nhà phát triển Java. Theo lời khuyên của một nhà phát triển cũ Coldfusion, tôi định cư trên cổng PHP của Fusebox, khung de Coldfusion trên thực tế. Fusebox 3 cung cấp một bộ các vị trí thuận tiện của công ước lỏng cho cơ cấu lại các ứng dụng, tổ chức code, đặt tên tác phẩm, và kiểm soát dòng chảy. Nó phục vụ phát triển đội ngũ của tôi tốt và ứng dụng chúng tôi được xây dựng với nó vẫn còn và chạy.

Tôi lấy một break "hai năm" từ sự phát triển và sau khi trở về của tôi Tôi tìm thấy nhiều hơn PHP khuôn khổ hơn bạn có thể lắc một thanh lúc. Bây giờ tôi cần phải tìm một khung MVC-dựa vững chắc và sau khi đọc hàng chục bài báo và hoàn thành một vài hướng dẫn, tôi đã thu hẹp tập trung của tôi để CakePHP và Zend Framework.

Trước khi đi xa hơn, để cho nó được biết rằng quan điểm của tôi là của một ai đó với nhiều kinh nghiệm phát triển ứng dụng nhưng không có một chính thức IT hoặc độ CS.Tôi không thể đi về về thành tích của một trong những mẫu thiết kế so với khác. Tôi phải làm, tuy nhiên, hiểu được sự cần thiết phải quy ước, lợi thế của mô đun, và hiệu quả của các quá trình dễ dàng lặp lại.

Xin lưu ý rằng symfony, Prado, Mã Kích, và nhiều người trong khuôn khổ PHP khác tất cả đều nhìn khá khả năng đáp ứng nhu cầu của dự án nhiều nhất. Nếu bạn là một fanboy của các khuôn khổ khác, xin vui lòng không ga con đó là thành tích ở đây. Tôi, tuy nhiên, muốn nghe về những kinh nghiệm chung của bạn trong việc học một khuôn khổ, đặc biệt trong bối cảnh của nền chuyên nghiệp của bạn.

Dưới đây là một so sánh và một vài kết luận sau khi chi tiêu một chút thời gian với cả hai CakePHP và Zend Framework. Xin lưu ý rằng chất lượng quy mô phạm vi của tôi là: người nghèo, công bằng, tốt, tuyệt vời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét