Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2009

Note Config Apache

Cấu hình cho Apache hiển thị file Gzip .

- Cài module mod_defalte.so vào thư mục .../apache2.2/modules

- Sửa file .../apache2/conf/httpd.conf enable mod_deflate.so
LoadModule deflate_module modules/mod_deflate.so

- Add MultiViews to Options:
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews

- Uncomment AddEncoding:
AddEncoding x-compress .Z
AddEncoding x-gzip .gz .tgz
- Comment AddType:
#AddType application/x-compress .Z
#AddType application/x-gzip .gz .tgz

- Để hiển thị file Gzip dưới dạng xml thêm dòng :
AddType text/xml .gz .tgz

- Khởi động lại Apache:
.../httpd restart

1 nhận xét:

  1. xsj7zc skbxmolxspfu, [url=http://prbsccvxydkc.com/]prbsccvxydkc[/url], [link=http://ndtqodukkosx.com/]ndtqodukkosx[/link], http://cnivqejxqoxs.com/

    Trả lờiXóa