Thứ Ba, 26 tháng 5, 2009

IE webrender - Công cụ kiểm tra web design trên IE

http://ipinfo.info/netrenderer/

Với công cụ trên không những kiểm tra đựoc thiết kế , mà còn có thể xem trực tiếp sự sai khác giữa các phiên bản IE (6-7)

Công cụ khủng hơn :D

http://browsershots.org
Demo

http://browsershots.org/http://khuvuc.com/

hay http://www.browsercam.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét