Thứ Ba, 27 tháng 1, 2009

Việt Hóa oscommerce


Đầu tiên bạn download bộ cài đặt tiếng Việt tại địa chỉ:


http://www.mediafire.com/?sharekey=470c49a9e32e055e111096d429abd360e04e75f6e8ebb871


Giải nén bộ cài và upload vào thư mục osc/includes/languages của Oscommerce.


Tiếp theo vào phần quản trị của Oscommerce http://localhost/osc/admin/. Vào phần Localization và chọn tiếp Languages


[caption id="" align="alignnone" width="140" caption="5"]5[/caption]Bấm vào nút new languagevà thiết lập các thông số như sau:

[caption id="" align="alignnone" width="282" caption="6"]6[/caption]

Cuối cùng bấm vào Insert  để kết thúc việc cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt  cho site của bạn.

Chúc bạn thành công

Chú ý: Với bộ Việt hóa trên thì bạn không nên sự  dụng font việt  trong trang admin nhé sẽ gặp một số lỗi không mong muốn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét