Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2009

Red5 For MacOSX

Download và cài đặt Red5:
- Các bạn vào đây để download Red5
- Sau khi download xong tiến hành cài đặt như bình thường, thư mục mặc định để cài đặt Red5 là Applications

Khởi động và chạy Red5
- Sau khi cài xong các bạn có thể khởi động Red5 bằng các cách sau :
Cách 1 : Vào Applications , tìm đến thư mục Red5 rồi chạy file Red5
Cách 2 : Vào Terminal (Applications/Utilitie/Terminal) :
Gõ đường dẫn tới thư mục Red5 : cd /Applications/Red5/
Sau khi vào thư mục Red5, gõ tiếp : 'ls' để xem toàn bộ file trong thư mục đó.
Các bạn sẽ thấy file red5.sh. Sau đó các bạn gõ lệnh : sh red5.sh.
Như vậy là đã khởi động xong Red5

Sau khi khởi động Red5, vào trình duyệt gõ : http://localhost:8088/ hoặc : http://localhost:5080/, nếu xuất hiện trang web với dòng chữ : Red5 Test Page ở ngay dòng đầu thì nghĩa là bạn đã thành công.

Sau khi trang Web hiện lên, bạn có thể đăng nhập với quyền Admin bằng cách click vào dòng chữ administration interface với username và password mặc định là : admin/admin.
Để đổi username và password mặc định bạn vào : Applications/red5/conf/tomcat-users.xml.

Để tắt Red5, gõ lệnh : sh red5-shutdown.sh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét