Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2008

Sử dụng Mysql slow log

Slow log là 1 loại log khá hữu dụng . Nó sẽ lưu hết các truy vấn chạy chậm quá thời gian định trước .

Trong giai đoạn phát triển dự án trên stack công nghệ LAMP, mysql slow log tuy không thay thế vai trò của profiler hay monitor tuy nhiên trong giai đoạn chạy thử nghiệm rất nên cấu hình sử dụng mysql slow log , nhằm tìm kiếm các câu truy vấn làm chậm thế thống , từ đó có giải pháp khắc phục .

Các bước tiếng hành :

1.Mở file my.cnf
2.Thêm đoạn

log-slow-queries = /var/log/mysql-slow.log
long_query_time = xxx

Mysql bắt đầu log nếu truy vấn chạy quá xxx giây .

nhớ restart lại Mysql . Log file sẽ được đặt tại đường dẫn /var/log/mysql-slow.log

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét