Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2008

Mysql chạy chậm hơn trên CPU bốn nhân

Công ty mới mua con server 2 CPU - 4 nhân , thay thế con DB server (mysql)  1 CUP - 2 nhân hiện tại

Việc MySQL chạy chậm đi trên CPU 4 nhân mình đã nghe nói từ lâu . Nhưng đến giờ mới được thử nghiệm .
Xem thêm
Mặt khác trong lúc thử nghiệm , lỗi TLB vẫn dính với Phenom mặc dù đã có thông tin là đã được fix .
Theo thông tin trên trang anandtech thì Mysql 5.1 sẽ được fix , đành chờ vậy . Dù sao cũng chưa cần thay server , để con server mới (2 CPU - 4 nhân) làm proxy server vậy .

Mọi người chú ý không nên mua server quá tốt cho LAMP , LAMP mạnh là nhờ sử dụng phần cứng có giá rẻ .

Có thể nghĩ đến chuyện mua máy từ quán net công cộng về lám data center chạy LAMP . Nếu thừa tiền thì đầu tư vào hạ tằng mạng ,đặc biệt là load balancer (phần cứng tốt hơn phần mềm).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét