Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2008

Giới thiệu các webserver ít được biết tới

Ngoài Apache và IIS đã qá nổi tiếng và chiếm thị phần lớn trên internet hiện nay xuất hiện nhiều các webserver , mà thời gian gần đây bắt đầu được chú ý . Chúng ta sẽ điểm mặt qua từng loại .

1. lighttpd

Lighttpd là webserver được nhắc đến nhiều nhất trong giới công nghệ thời gian gần đây . Được khoảng 3 triệu website trên thế giới sử dụng , có tốc độ sử lí dữ liệu tĩnh cực nhanh (nhanh hơn nhiều Apache) . Hỗ trợ tốt cho CGI đặc biết nếu chạy FastCGI + PHP + Xcache thì tốc độ sẽ tăng lên đáng kể cho php . Xcache là công nghệ opcode cache của lighttpd . Ngoài ra lighttpd là webserver sử lý streaming , hoặc giả streamming thuộc hàng khủng (do xử lý static content nhanh).

Youtube cũng sử dụng lighttpd để truyền video content .

Vậy Lighttpd có các ưu điểm

  • Sử lý static content nhanh

  • Sử dụng FastCGI + PHP + Xcache cho tốc độ thực thi rất nhanh

  • Sử lý streaming tốt , là sự lựa chọn thay thế các media server


2.Nginx

3.Cherokee

4.Yaws

5.Google Frontend

6.Mongrel

7.Zope

8.Cherrypy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét