Thứ Ba, 28 tháng 10, 2008

Cách cài svn trên host BlueHost

1.Request bluehost cho access bằng ssh
2.Tiến hành connect lên server bằng ssh client (PuTTY,Bitvise)
3.Các bước cài đặt :

~$mkdir _src
~$cd _src
_src$wget http://subversion.tigris.org/downloads/subversion-1.4.6.tar.gz
_src$wget http://subversion.tigris.org/downloads/subversion-deps-1.4.6.tar.gz
_src$tar -xzvf subversion-1.4.6.tar.gz
_src$tar -xzvf subversion-deps-1.4.6.tar.gz
_src$cd subversion-1.4.6
_src/subversion-1.4.6$cd apr
_src/subversion-1.4.6/apr$./configure --enable-shared --prefix=$HOME
_src/subversion-1.4.6/apr$make && make install
_src/subversion-1.4.6/apr$cd ../apr-util
_src/subversion-1.4.6/apr-util$./configure --enable-shared --prefix=$HOME \
--with-expat=builtin --with-apr=$HOME \
--without-berlekey-db
_src/subversion-1.4.6/apr-util$make && make install
_src/subversion-1.4.6/apr-util$cd ../neon
_src/subversion-1.4.6/neon$EXTRA_CFLAGS="-L/usr/lib64 -fPIC"
_src/subversion-1.4.6/neon$CFLAGS="-L/usr/lib64 -fPIC"
_src/subversion-1.4.6/neon$./configure --prefix=/home/zzzzz/system --enable-shared
_src/subversion-1.4.6/neon$make && make install
_src/subversion-1.4.6/neon$cd ..
_src/subversion-1.4.6$./configure --prefix=/home/zzzzz/system --with-expat=builtin
_src/subversion-1.4.6$/$make && make install

Chú ý :
Dấu ~ biểu diễn thư mục gốc của user
Dấu $ phân cách lệnh thực hiện và thư mục (chỉ gõ các lệnh sau dấu $)

4.Cấu hình :
Cấu hình cho PATH vào $/system/svn/bin

~$nano -w .bash_profile (file .bash_profile nằm trong thư mục gốc ví dụ /home/bitjsc/.bash_profile)
sửa file này
Tìm đoạn PATH=$PATH:$HOME/bin
thêm vào thành PATH=$PATH:$HOME/bin:$HOME/system/bin
Save lại (Ctrl+X)


5. Test
logout ra
login lại
gõ svn help
???? Có thành công không nhỉ ?

1 nhận xét:

  1. zfofX8 fjewtwuuxwme, [url=http://gmusbbjivgbq.com/]gmusbbjivgbq[/url], [link=http://ysvfapezijdj.com/]ysvfapezijdj[/link], http://oiyleaophxpt.com/

    Trả lờiXóa